FREKANSLARGenel

RTÜK’ten Yayıncılara yeni bir kolaylık.

Yayıncıların RTÜK’e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini 30 Eylül’e kadar ertelendiği bildirildi.

Pandemi dönemiyle birlikte, daha önce yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen RTÜK, sürecin uzamasıyla Radyo ve TV’ler için yeni bir kolaylık daha sağladığını açıkladı.

Her koşulda medyaya desteğini gösteren ve vatandaşa sürekli bilgi vererek bir kamu görevi yürüten RTÜK, pandemi sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla yayıncıların göndermekle zorunlu olduğu 2 evrakın iletilme süresini 3 ay erteledi.

Medya sağlayıcıların ticari iletişim gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul paylarının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla iletilen Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderim süresi yalnızca 2020 yılı için geçerli olmak kaydıyla 30 Haziran’dan, 30 Eylül’e kadar uzatıldığı açıklandı.

Tepkiniz ne?

İlgili Mesajlar

1 / 38
easyComment URL is not set. Please set it in Theme Options > Post Page > Post: Comments