Gece ibadet etmenin faziletleri Gece okunacak dualar ve zikirler Gece namazı (teheccüd)


Gece ibadet etmenin faziletleri Gece okunacak dualar ve zikirler Gece namazı teheccüd
Gece ibadet etmenin faziletleri Gece okunacak dualar ve zikirler Gece namazı teheccüd

Yüce Allah (c.c) kitabı olan Kuran-ı Kerim’in Müzzemmil Suresinde “Ey o örtünen, kalk gece, ancak birazında: Yarısı, yahut eksilt ondan biraz. Ya da artır ve Kur’an oku, tertip ile yavaş yavaş, güzel güzel. Çünkü, biz senin üzerine ağır bir söz atacağız. Çünkü, gece neşesi hem daha dokunaklı, hem deyişçe daha sağlamdır” buyurmaktadır. Tıpkı Salih Peygamberlerin yaptıkları gece ibadetleri gibi bizlerde az ama devamlı olarak kendimizi gece ibadetine alıştırmalı, dualar okuyup zikirler çekmeliyiz.  Allah (c.c)’un rızası için gece uykudan feragat ederek kılınacak olan 2 rekat nafile namaz bile değerli iken gecenin feyzini ve nurunu arttıracak dua ve zikirlerin mükafatı nicedir. Peki gece yapılabilecek ibadet ve zikirler nelerdir?

Gece yapılacak çok faziletli ibadetler, gece ibadet etmenin faziletleri
Gece ibadet etmenin faziletleri Gece okunacak dualar ve zikirler Gece namazı (teheccüd) 5

GECE YAPILACAK ÇOK FAZİLETLİ İBADETLER

1- DUA VE İSTİĞFAR (Tövbe etmek, Allah’a Dua Etmek)

Gecenin bir vakti kalpten ve içtenlikle Allah’a yalvarıp yakarılmalı, geçmişte işlenen günahlardan dolayı tövbe edilmelidir. Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte, “Rabbimizin her gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına nüzul edip “Yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim; yok mu benden isteyen, ona vereyim; yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım” buyurduğu zikredilmektedir. (Tecrii Sarîh Terceme ve Şerhi, IV, 112).

Teheccüd Namazı ( Gece Namazı, Gece İbadetinin Fazileti)
Gece ibadet etmenin faziletleri Gece okunacak dualar ve zikirler Gece namazı (teheccüd) 6

2- TEHECCÜD NAMAZI ( Gece Namazı, Gece İbadetinin Fazileti)

Gece namazını kılmanın sevabı ile ilgili alimler mümin kimseleri namaza yönlendirmişlerdir. Geceleyin 2,4,6,8 ya da 12 rekat kılacağınız teheccüd namazı ile ilgili Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: ”Gecenin bir kısmında O’na secde et ve gece uzun uzadıya O’nu tesbih et.” (76/İnsân 26)

2- FAZİLETLİ ZİKİRLER ( Gece Çekilecek Zikirler, Çekilecek Tesbihler ve Esmalar)

Efendimiz (SAV)’in damadı Hz. Ali (ra) ile kızı H.z (Fatıma’ya) şu öğütte bulunmuştur: ”Siz yataklarınızı aldığınızda yahut döşeklerinize girdiğinizde 33 kere ‘Subhanallah’ 33 kere ‘Elhamdülillah’ 33 kere de ”Allahu Ekber” deyiniz. İşte bu sizler için hizmetçiden daha hayırlıdır.”


Yorumlar

yorumlar