Dualar

Düşmanı Helak Eden Dua, Esma, Zikir

İslam alemi için duaların anlam ve önemi büyüktür, oldukça etkilidir. İnsanlar düşmanlarına karşı galip gelmek için dua arayışına girmektedir. Peki Düşmanı helak eden dua nedir? Düşmanı kahreden çok tesirli dualar nelerdir? Hangi duaları okumamız gerekir? Tavsiye edilen dualar…

Düşmanı Helak Eden Dua

“Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (Yılan, Akrep gibi haşerâttan veyahud insanın şuûruna halel getirecek olan kâffe-i eşyadan) ve her bir isabet edici gözden Allah’ın tam kelimeleriyle (Kelâmullah ile, tam, kâmil, şâfî ve fâideli olan kelimeleriyle) Allah’a sığınırım.” (Buhârî, Enbiyâ, 10; Kenzû’l-İrfân, s. 148)

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün belâ ve kazaların arasına perde olarak. Lâ ilâhe illallah, benimle bütün düşmanların arasına perde olarak. Melik ve Cebbâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Vâhid ve Kahhâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

“Ya Müntakim Celle Celalühü” ismi şerifi okunan bir kimse cinlerden zarar görüyorsa, bu dertten kurtulur. – Her gün düzenli olarak “Ya Müntakim” diyerek teşbih yapan kişiye kötülük uğramaz. Bu esmayı her gün okuyan kimse; zalimin şerrinden, düşmanın hasedinden başına gelebilecek her türlü kötülükten korunur.

Peygamberimiz Müslümanlara dua etmelerini ama takdirinin Allah’a bırakmalarını emretmiştir.

Çünkü takdir ancak Allah’ındır. Ondan ne gelirse kabul edilmeli ve her zaman şükür edilmelidir. Aciz olduğunu anlayan kul her zaman hikmetle duasını edeceği için Allah’ın izniyle kabul olur.

Tepkiniz ne?

İlgili Mesajlar

easyComment URL is not set. Please set it in Theme Options > Post Page > Post: Comments