Dualar

Dilek Duası İsteklerin Kabulü İçin Dua, Esma, Zikir

İslam alemi için duaların anlam ve önemi büyüktür, oldukça etkilidir. İnsanlar isteklerinin kabul olması için dua arayışına girmektedir. Peki Dilek duası (istek duası) nedir? Dileklerin kabul olması için dualar nelerdir? Hangi duaları okumamız gerekir? Tavsiye edilen dualar…

Dileklerin Kabul Olması İçin Dua

“Allahumme eslıh zate beynina ve ellif beyne gulubina vehdina subule’s-selami ve neccina mine’z-zulumati ile’n-nuri ve cennibe’l -fevahişe ve zahera minha ve ma betan. Allahumme barik lena fi esmaina ve ebsarina ve gulubina ve ezvacina ve zürriyatina ve tub aleyna inneke ente’t-tevvabu’r-rahim. Ve’c-alna şakirine li ni’ğmetike musnine biha gabiline leha ve etemmeha aleyna.” – Taberani, Hakim

“Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.” En etkili dilek duası olarak bilinen bu duanın Arapça okunması daha makbuldür.

(70 kere “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Peygamberimiz Müslümanlara dua etmelerini ama takdirinin Allah’a bırakmalarını emretmiştir.

Çünkü takdir ancak Allah’ındır. Ondan ne gelirse kabul edilmeli ve her zaman şükür edilmelidir. Aciz olduğunu anlayan kul her zaman hikmetle duasını edeceği için Allah’ın izniyle kabul olur.

Tepkiniz ne?

İlgili Mesajlar

easyComment URL is not set. Please set it in Theme Options > Post Page > Post: Comments