Dualar

Çok Tesirli Borçtan Kurtulmak İçin Dua, Çok Borcu Olanlara Rızık Duası

Borçtan kurtulmak için hangi dualar okunur? Ağır borcu olanların hangi duaları okuması gerekir. Tavsiye edilen borç duası…

Borçtan Kurtulma Duası

borctan kurtulma duasi arapca

Türkçe okunuşu:“Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.” Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası

cok tesirli borctan kurtumak icin dua

Türkçesi: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Tepkiniz ne?

İlgili Mesajlar

easyComment URL is not set. Please set it in Theme Options > Post Page > Post: Comments