Oldukca etkili nazardan korunma duası! Nazar duası okunuşu ve sureleri


0
çok etkili nazar duası anlamı ve türkçe okunuşu
çok etkili nazar duası anlamı ve türkçe okunuşu

Nazar değmesi sonucunda uyumak, Nazar değmesi sonucunda eşyalara ne olur, Nazar değmesi sonucu unutkanlık, Nazar değmesi durumunda dalgınlık, Nazar değmesinin arkasından meydana gelen korku, Nazardan nasıl korunulur,Nazardan nasıl kurtulurum? nazar duası var mı? Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz mi? Nazar muskası nedir? Nazar muskası koruyucu mu? Nazar muskası nasıl yazılır? bebek ve evlatları nazardan nasıl korumalıyız? Nazar için hangi dualar okunabilir nazar değmesi için okunacak dualar?

NAZARIN BELİRTİLERİ

Nazar Değmesi Sonucunda Uyuma

Nazarın insanlara değmesi sonucunda kişilerin üstünde meydana gelen bazı durumlar da vardır. Bilhassa nazarın değdiği kişiler, devamlı evin içinde uyuma halinde olur. Bitkin yada uykusuz olmamalarına karşın devamlı olarak uyuma isteğinde bulunurlar.

nazar değmesi
nazar değmesi sonucunda uyumak

Bununla beraber nazara maruz kalanlar, karşısındaki kişilerin de uykusunu getirmeye adım atar. Doğrusu karşısındaki kişiyle kontakt halinde olurken insanoğlunun uykusunu getirerek onun esnemesine niçin olur.  Esneme durumu devamlı nazarın bulunduğunun emaresidir. Bunun için nazardan korunmak isteyenler, bilhassa Nazar duasını devamlı evden çıkmadan ilkin okumalıdır.

Nazar Değmesi Sonucunda Eşyalara Ne Olur?

Nazarın değmesi sonucunda eşyalara da zarar gelebilir. Meselanazara maruz kalanların eşyalarında devamlı kırılmalar ve bozulmalar meydana gelir.  Bunun haricinde yeni alınan eşyaların da nazar sonucunda ansızın bozulması görülür. Bunun sonucunda da eşyalar kullanılamaz duruma gelir.

eşyalara nazar değmesi
eşyalara nazar değmesi

Nazara uğramış kişilerin evin içinde eşyalarına zarar gelmemesi için muhakkak Kuran-ı Kerim’de yer edinen nazardan korunmak için okunması ihtiyaç duyulan duaları yada sureleri her gün tertipli bir halde Allah’a sığınarak okuması gerekir. Bunun sonucunda da kısa sürede nazarın etkisinden kurtulur.

Nazar Değmesi Sonucu Unutkanlık

Nazar sonucunda insanlarda çoğunlukla unutkanlık durumu meydana gelir. Bazı insanlara nazar değdiği vakit en iyi bilmiş olduğu şeyi bile unutma durumu söz mevzusu olur. Bununla beraber nazar değmesi sonucunda insanoğlu yalnızca Kuran-ı Kerim’de yer edinen duaları ve sureleri anımsar. Öteki tüm vakaları ve durumları unutmaya adım atar. Bir çok vakit telefon numaralarını yada isimlerini bile söylemesi imkansız duruma gelebilirler. Bu vakalarla karşılaşanlar, kesinlikle Nazar duasını okuyarak nazarın etkisinden bir an ilkin kurtulmalıdır.

Nazar Değmesi Durumunda Dalgınlık

Nazar sonucunda meydana gelen dalgınlıklar ile insanoğlu kısa süreliğine kendi iç dünyalarına çekilir. Bu kişiler tamamen içsel yalnızlık ve derin düşünceler içinde kendilerini bulur. Nazara maruz kalanlar, birden bire insanlarla iletişimlerini keserek kendi kabuklarına döner. Ansızın derin düşünceler içine girdikten sonrasında tekrardan eski haline dönerek ne düşündüğünü derhal unutur. Bunun sonucunda da nazarın emarelerini net bir halde üstünde barındırır.

nazar değmesi dalgınlık
nazar değmesi dalgınlık

Bunun haricinde nazarın tesirinde olanların el ve kollarının devamlı hareket halinde olması durumunda da nazarın tesirinin olduğu açık bir halde anlaşılır. Bunun için nazarın etkisinden korunacaklar, muhakkak nazarı uzaklaştırıcı duaları ve sureleri okumalıdır.

Nazar Değmesinin Arkasından Meydana Gelen Korku

Nazarın etkisine maruz kalanların ruhsal anlamda duygularında değişimler meydana gelir. Mesela; düzgüsel hayatlarında bıçak yada kesici aletlerden hiçbir şekilde korkmayan kişiler, nazarın etkisinden sonrasında bu kesici aletlerden birden bire korkmaya adım atar. Bununla beraber evde besledikleri evcil hayvanlardan da nazarın değmesi sonucunda ansızın korkmaya adım atar.

Bunun yanı sıra nazarın etkisine maruz kalanlar,  yalnızlıktan ve karanlıktan da aşırı derecede korkma eğiliminde olur. Bu tür davranışların daha evvelde olmayıp birden tesir göstermesi sonucunda nazarın değdiği açık bir halde anlaşılır. Bunun için devamlı olarak her şeyden korkan kişilerin eski hallerine dönmesinde muhakkak Nazar duasını okumaları gerekir.

Nazardan nasıl korunulur? Nazar Duası Var mıdır?

Nazarın mahiyeti ve iyi mi olduğu kati olarak bilinmemekle birlikte, bazı kimselerin bakışlarıyla negatif etkisinde bırakır meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık görmüş olduğu biri için; “Bunun için yakarış edin, bu sebeple kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okumuş olduğu; ashabına da bu tarz şeyleri okumalarını tavsiye etmiş olduğu rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden fazlaca yakarış okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ek olarak, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Gene Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

Nazar Değmesine Karşı Nazar Boncuğu Takmak Caiz mi?

Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kati olarak bilinmemekle birlikte, bazı kimselerin bakışlarıyla negatif etkisinde bırakır meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte, “Nazardan Allah’a sığının, bu sebeple nazar (göz değmesi) haktır.” (İbn Mâce, Tıb, 32) buyrulmaktadır.

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okumuş olduğu; ashabına da bu tarz şeyleri okumalarını tavsiye etmiş olduğu; bunlardan kurtulmak için ek olarak direkt Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir

(Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Nazar mevzusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonrasında sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir.

Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna yada herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur.

Öteki bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu tesir atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için bu şekilde hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90). Bu çerçevede Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yapmış olduğu şu yakarış da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Nazar Muskası Nedir?

nazar muskası
nazar muskası

Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak yada kurtulmak benzer biçimde amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunmuş olduğu metindir. Oldukca kere koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır.

Nazar Muskası Koruyucu mu?

Bebekleri, evlatları ya da yetişkinleri nazardan korumak için uygulanan önlemlerden biri de muska hazırlamaktır.

Nazar Muskası Nasıl Yazılır?

Kuran-ı Kerimden bir ya da birkaç sure ya da dualar hoca tarafınca bir kâğıda yazıldıktan sonrasında bunu üçgen benzer biçimde yapmış olup 7 kat muşambaya sarılmasıyla oluşan muska, bez kılıf içinde omuzda, uzunlukta yada koyunda göç eder.

Bebek ve Evlatları Nazardan Nasıl Koruyabiliriz?

bebekleri nazardan korumak
bebekleri nazardan korumak

– Çağımızın en büyük problemi haline gelen heybetli trend bebek partileri, etkinliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Bilhassa de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık mekanlarda gezdirmeyin.

Toplumsal medya hesaplarınıza bebek ya da çocuklarınızın fotoğraflarını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas sureleri çocuğun üstüne okunup üflenebilir.

Yakarma etmenin yanı sıra eve gelen misafirlere “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Çocuğunuzu ya da bebeğinizi dikkat çekecek şekilde aşırı süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf suresinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin vakit, ‘Maşaallah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” ifadesi güzel bir şey gördüğümüz vakit Maşaallah denilmesinin icap ettiğini ifade eder.

Nazar İçin Hangi Dualar Okunmalıdır? Nazar Değmesi İçin Okunacak Dualar ve Sureler

Felak Suresi İle Nazardan Korunma

felak suresi

Felak suresinin tertipli bir halde her gün evden çıkmadan ilkin okunması durumunda nazarın etkisinden korunmuş olunur. Bu surenin hem de gece yatmadan ilkin de okunmasında yarar vardır. Aşağıda Felak suresinin okunuşu yer alır:

 • Kul, euzü birabbil felâk,
 • min şerri ma halak,
 • ve min şerri gasikin iza vakab,
 • ve min şerrin neffassâti fil ukad,
 • ve min şerri hâsidin iza hased.

Fetih Suresi İle Nazardan Korunma

fetih suresi arapça okunusu
fetih suresi
fetih suresi arapça okunusu
fetih suresi
fetih suresi arapça okunusu
fetih suresi
fetih suresi arapça okunusu
fetih suresi
fetih suresi arapça okunusu
fetih suresi

Fetih suresinin okunması durumunda Allah devamlı kendine sığınan kişilerin yanında olur ve onları nazardan korur. Bu sayede kişilerin üstünde nazardan dolayı meydana gelen fena enerjiler tamamen uzaklaşmış olur. Aşağıda nazarın etkisinden uzaklaşmak isteyenlerin okumaları ihtiyaç duyulan Fetih suresi detaylı bir halde verilmektedir:

 • İnna fetahna Ieke fetham mübına,
 • Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma,
 • Ve yensurakeIIahü nasran azıza,
 • HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma,
 • Li yüdhıIeI mü’minıne veI mü’minati cennatin tecrı min tahtiheI enharu haIidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zaIike ındeIIahi fevzen azıyma,
 • Ve yüazzibeI münafikıyne veI münafikati veI müşrikıne veI müşrikatiz zannıne biIIahi zannez sev’ aIeyhim dairatüs sev’ ve ğadıbeIIahü aIeyhim ve Ieanehüm ve eadde Iehüm cehennem ve saet masıyra,
 • Ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü azızen hakıma,
 • İnna erseInake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra,
 • Li tü’minu biIIahi ve rasuIihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyIa,
 • İnneIIezıne yübayiuneke innema yübayiuneIIah yedüIIahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü aIa nefsih ve men evfa bi ma ahede aIeyhüIIahe fe se yü’tıhi ecran azıyma,
 • Se yekuIü IekeI mühaIIefune mineI a’rabi şeğaIetna emvaIüna ve ehIuna festağfir Iena yekuIune bi eIsinetihim ma Ieyse fi kuIubihim KuI fe mey yemIikü Ieküm mineIIahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa beI kaneIIahü bima ta’meIune habıra,
 • BeI zanentüm eI Iey yenkaIiber rasuIü veI mü’minune iIa ehIıhim ebedev ve züyyine zaIike fı kuIubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura,
 • Ve meI Iem yü mim biIIahi ve rasuIihı fe inna a’tedna IiI kafirıne seıyra,
 • Ve IiIIahi müIküs semavati veI ard yağfiru Ii mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kaneIIahü ğafurar rahıyma,
 • Se yekuIüI mühaIIefune izen taIaktüm iIa meğanime Ii te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddiIu keIameIIah kuI Ien tettebiuna kezaIiküm kaIeIIahü min kabI fe se yekuIune beI tahsüdunena beI kanu Ia yefkahune iIIa kaIıIa,
 • KuI IiI muhaIIefıne mineI a’rabi se tüd’avne iIa kavmin üIı be’sin şedıdin tükatiIunehüm ev yüsIimun fe in tütıy’u yü’tikümüIIahü ecran hasena ve in teteveIIev kema teveIIeytüm min kabIü yüazzibküm azaben eIıma,
 • Leyse aIeI a’ma haracüv ve Ia aIeI a’raci haracüv ve Ia aIeI meriydı harac ve mey yütııIahe ve rasuIehu yüdhıIhü cennatin tecrı min tahtiheI enhar ve mey yeteveIIe yüazzibhü azaben eIıma,
 • Le kad radıyaIIahü aniI mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe aIime ma fı kuIubihim fe enzeIes sekınete aIeyhim ve esabehüm fethan karıba,
 • Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kanaIIahü aziyzen hakiyma,
 • Ve adekümüIIahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe acceIe Ieküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve Ii tekune ayeteI IiI mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma.

Taha Suresi İle Nazardan Korunma

Taha suresinin bilhassa evden çıkmadan ilkin içten ve samimi bir halde okunması durumunda Allah nazara maruz kalan kişilerin dualarını kabul eder ve onları fena enerjilerin etkisinden kısa süre de kurtulmasına destek sunar. Aşağıda nazarın etkisinden korunmak için okunması ihtiyaç duyulan Taha suresinin okunuşu detaylı bir halde verilmektedir:

 • Taha,
 • Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka,
 • İlla tezkiratel limey yahşa,
 • Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula,
 • Errahmanü alel arşisteva,
 • Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera,
 • Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa,
 • Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna,
 • Ve hel etake hadiysü musa,
 • İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda,
 • Felemma etaha nudiye ya musa,
 • İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva,
 • Ve enahtertüke festemı’ lima yuha,
 • İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı,
 • İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a,
 • Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda,
 • Ve ma tilke bi yemınike ya musa,
 • Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra,
 • Kale elkıha ya musa,
 • Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a,
 • Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula,
 • Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra,
 • Li nüriyeke min ayatinel Kübra,
 • İzheb ila fir’avne innehu tağa,
 • Kale rabbişrah lı sadrı,
 • Ve yessir lı emrı,
 • Vahlül ukdetem mil lisanı,
 • Yefkahu kavlı,
 • Vec’al li vezıram min ehlı,
 • Harune ehı yÜşdüd bihı ezrı.

Nas Suresi İle Nazardan Korunma

nas suresi
nas suresi

Kuran-ı Kerim’de yer edinen Nas suresinin okunması durumunda nazarın yansıttığı fena enerjilerden kısa sürede kurtulmak mümkündür. Bunun için ilk olarak Nas suresinin içten ve samimi bir halde okunması gerekir. Bu sayede Allah’a gönülden sığınan her insanın duaları kabul olur. Aşağıda nazardan korunmak isteyenlerin okumaları ihtiyaç duyulan Nas suresi yer alır:

 • Kul, euzü birabbin nâs,
 • melikin nâs,
 • ilâhin nâs,
 • min şerril vasvasil hannas,
 • elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
 • minel cinneti ven nâs.

Yukarıda verilen surenin her gün sabah ve akşam okunması gerekir. Bununla beraber evden çıkmadan ilkin de tertipli bir halde okunmalıdır.

Mümin Suresi İle Nazardan Korunma

nazardan korunmak için okunacak dua

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Hâ-Mî.

2- Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i) .

3- Ġâfiri-żżenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l’ikâbi żî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN ANLAMI

1- Hâ. Mîm.

2- Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafınca parça parça indirilmektedir.

3- O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla beraber lutuf ve ihsânı fazlaca geniş olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır.

Nazar İçin Okunacak Dualar? Nazar Değmemesi İçin Hangi Dualar Okunmalıdır? Nazardan Koruyan Dua

nazardan korunmak için okunacak ayetler
kalem suresi
 • Nazar Duası Türkçe :

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).” (Kalem Suresi 51-52)

 • Nazar Duası Anlamı:

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.” (Kalem Suresi 51-52)

AYETEL KÜRSİ

nazardan korunmak için
ayetel kürsi

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü tüm gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, tüm evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi arapça okunuşu anlamı ve faziletleri nedir?


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir