Cennete Girmek İçin Dua Seyyidül İstiğfar Duası ve Fazileti


Cennete Girmek İçin Dua Seyyidül İstiğfar Duası ve Fazileti
Cennete Girmek İçin Dua Seyyidül İstiğfar Duası ve Fazileti

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz, istiğfârın en güzel şeklini beyan sadedinde buyurmuşlardır ki:

seyyidül istiğfar duası

“İstiğfârın efendisi ve en üstünü şöyle demendir:

«Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lûtfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günahımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek kimse yoktur.»”

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASININ FAZİLETİ

Efendimiz (s.a.v) sözlerine şöyle devam etmişlerdir:

“Her kim, bu Seyyidü’l-İstiğfâr’ı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse, o Cennet ehlindendir. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse, o kişi de Cennet ehlindendir.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101; Nesâî, İstiâze, 57/5519; Tirmizî, Deavât, 15/3393)


Yorumlar

yorumlar