Canını Yakana Okunacak Dua, En Etkili Düşmanı Kahreden Esma, Düşmanın Belasını Bulması İçin Dua


canını yakana okunacak dua
canını yakana okunacak dua

DÜŞMANA KARŞI TESİRLİ DUA

Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hz. Ali’ye (radyallahu anh),

– Ey Ali! Sana bir takım kelimeler öğreteceğim. Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde bunları oku, dedi.

Hz. Ali (radıyallahu anh)

-Tamam, ya Resulullah! Canım sana feda olsun, diye karşılık verdi.

Rasulullah ona şöyle dedi:

-Bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde de ki:

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.”

Anlamı:

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla… Güç, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah’a mahsustur.”

-Kişi bunu söylediğinde, Allah Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle,nr. 336)

CANINI YAKANA OKUNACAK DUA

Düşmanın gözünü bağlamak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün” Düşmanın dilini bağalamk isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, men ade fe yen tekımüllahü minhü.”

-Kişi bunu söylediğinde, Allah Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle,nr. 336)

EN ETKİLİ DÜŞMANI KAHREDEN DUA

Bu duayı bizzat Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)  yapmıştır;

“Allâhumme munzile’l-kitâbi serî’a’l-hisâb, ihzimi’l-ahzâb. Allâhumehzimhum ve zelzilhum.”

“Ey Kitâb’ı indiren ve hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşmanları hezimete uğrat. Allah’ım! Onları perişan et ve sars.” (Nevevî, el-Ezkâr: 188)


Yorumlar

yorumlar